Vzgoja za ustno zdravje otrok in mladostnikov

 

Ustno zdravje predstavlja neločljiv del splošnega zdravja in pomembno prispeva k višji kakovosti življenja. Ohranjanje zdravja zob in ustne votline je najtesneje povezano z ustno higieno. Vsakodnevno umivanje zob s primernimi pripomočki in zobno pasto, ki vsebuje fluoride je najučinkovitejše sredstvo za preprečevanje nastanka kariesa, ki je ena izmed najpogostejših bolezni v ustni votlini, hkrati pa redna ustna higiena preprečuje tudi nastanek vnetnih procesov v obzobnih tkivih.


Redno umivanje zob je povezano z zavedanjem o pomenu ustnega zdravja. Navade, ki jih pridobimo v času otroštva, lažje ohranimo skozi življenje. Prikaz in učenje o pomenu umivanja zob, pravilne prehrane z vidika zagotavljanja ustnega zdravja in tudi drugih ukrepov je tako najučinkovitejše, če z njimi pričnemo preden otroci pridobijo slabe navade.


Zato je v otroštvu ključna dosledna skrb za ustno zdravje, ki jo starši izvajajo do desetega leta starosti otrok. Poleg domačega okolja pa k skrbi za ustno zdravje lahko zelo pripomore tudi vrtčevsko in šolsko okolje. Saj so vzgojnoizobraževalne ustanove eno od pomembnejših podpornih okolij pri vzgoji za zdravje in promociji zdravja otrok in mladostnikov. Tudi v vrtcu in šoli se otroci učijo spretnosti in razvijajo zdrave navade. Seveda pa je za uspeh potrebno tesno sodelovanje s starši, ki otrokom pomagajo pri izvajanju ustne higiene, jih nadzirajo, jih pri skrbi za ustno zdravje tudi spodbujajo in jim s tem omogočajo da zdrave navade vzdržujejo tudi v domačem okolju.


(NIJZ, VSAKODNEVNA SKRB ZA USTNO ZDRAVJE - Usmeritve za izvajanje zobozdravstvene vzgoje in preventive v okviru preventivnega zdravstvenega varstva na primarni ravni, 2018)

 Termini za izvajanje posvetovalnic v lokalnih skupnostih

 

Posvetovalnice v lokalni skupnosti (MERITVE KRVNEGA SLADKORJA IN HOLESTEROLA, PREVENTIVA BOLEZNI RAK, ZDRAVSTVENA VZGOJA)


18. 9. 2019 župnišče v Podgorju 8.00-10.00 ure

9. 9. 2019 prostor KS v Pamečah 8.00-10.00 ure

21. 10. 2019 župnišče Zgornji in Spodnji Razbor 8.00-10.00 ure

3. 10. 2019 kulturni dom Stari trg 8.00-10.00 ure

15. 10. 2019 stari MKC 8.00-10.00 ure 

 


Pogovorne ure s strokovnimi sodelavkami CKZ v prostorih CKZ:
Vsak petek Med 8. in 10. uro