Skupinsko svetovanje za opuščanje kajenja

To je strokovno voden program opuščanja kajenja. Udeleženci dobijo ključne informacije, strokovno podporo in pomoč pri opuščanju kajenja.
Kadilci se lahko vključijo v tisto obliko svetovanja, ki jim bolj ustreza.


Kdo se lahko udeleži delavnice: vsi kadilci
Časovni obseg skupinskega svetovanja: 6 tedenskih srečanj v skupini, ki trajajo po 90 minut.
(NIJZ, 2018)
 


Termini za izvajanje posvetovalnic v lokalnih skupnostih

3. 2. 2020 - Pameče
(v prostorih KS Pameče)


 


Pogovorne ure s strokovnimi sodelavkami CKZ v prostorih CKZ:
Vsak petek Med 8. in 10. uro