Zdravstveni dom Dravograd spada v skupino zelo majhen zdravstveni dom in projekt jim ni omogočal prijave na  samostojno delo v projektu Nadgradnje preventivnih programov in njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalni skupnosti. Direktor Zdravstvenega doma Dravograd Jožef Studenčnik in direktorica Zdravstvenega doma Slovenj Gradec Marjeto Vaupot sta se dogovorila za sodelovanje in skupaj prijavila na prej zapisan razpis. Na ta način smo pridobili projekt  kot konzorcij in se štejemo v kategorijo srednji Center za krepitev zdravja.

Naše sodelovanje mora biti za čas trajanja konzorcija zelo aktivno z veliko dogovarjan in sodelovanj.

Strokovna  skupina ZD za preventivo
 


Člani strokovne skupineZD za preventivo
Ime in Priimek, naziv
ZD Slovenj Gradec ZD Dravograd
Vodja skupine
(zdravnik specialist)
Tina Virtič, dr.med., spec.druž.med. Veljko Ignjatovič, dr.med., spec.druž.med.
Direktor ZD Marjeta Vaupot,                     mag.posl.ved Jožef Studenčnik, univ.dipl.inž, spec.manag.
Pomočnik direktorja za področje zdravstvene nege Anita Smagej, dipl. m. s. Franja Hribernik, dipl.m.s.
Vodja PZV predšolskih otrok Lesnjak Dermol Simona, dr.med., spec.pediater Nadica Hleb, dr.med., spec.pediater
Vodja PZV šolskih otrok in mladine Lesnjak Dermol Simona, dr.med., spec.pediater Nadica Hleb, dr.med., spec.pediater
Predstavnika PZV odraslih (zdravnik družinske medicine in DMS iz ADM (prej RADM) Tina Virtič, dr.med., spec.druž.med. Veljko Ignjatovič, dr.med., spec.druž.med.
Vodja reproduktivnega zdravstvenega varstva Mag. Frenk Krištofelc dr.med., spec.ginekologije in porodništva Mariusz Kosi, dr. med., spec.ginek.
Vodja preventivnega zobozdravstvenega varstva Ivana Karner, dr.dent.med Nataša Petrič Serušnik, dr.dent.med, spec.otr.in prev.zobozdravstva
Vodja CKZ Mateja Učakar, dipl.m.s.,mag.zdr.nege Franja Hribernik, dipl.m.s. (koordinator)
Vodja patronažne službe Andreja Šavc, dipl.m.s., mag.zdr.nege Jasmina Krevh Polaner, dipl.babica
Predstavnik OE NIJZ Neda Hudopisk, dr.med., spec.javnega zdravja Neda Hudopisk, dr.med.,spec.javnega zdravja


 
Koordinativni tim za preventivno zdravstveno varstvo otrok in mladostnikov (koordinatorja in člane tima imenuje direktor ZD v skladu z usmeritvami NIJZ)
 
 


Člani koordinativnega tima za PZV otrok in mladostnikov
Ime in Priimek, naziv
ZD Slovenj Gradec ZD Dravograd
Vodja PZV predšolskih otrok Lesnjak Dermol Simona, dr.med., spec.pediater Nadica Hleb, dr.med., spec.pediater
Predstavnica DMS PZV predšolskih otrok Olga Balaban, dipl.m.s. Franja Hribernik, dipl.m.s.
Vodja PZV šolskih otrok in mladine Lesnjak Dermol Simona, dr.med., spec.pediater Nadica Hleb, dr.med., spec.pediater
Predstavnica DMS PZV šolskih otrok in mladine Marija Penšek, višj.med.sestra Franja Hribernik, dipl.m.s.
Predstavnik izvajalcev preventivnega zobozdravstvenega varstva šolskih otrok in mladine Doris Mežnarc, dipl.m.s. Petra Ozanič, zobna asistentka
Predstavnik zdravnikov specialistov ginekologije in porodništva Mag. Frenk Krištofelc, dr.med., spec.ginekologije in porodništva Mariusz Kosi, dr. med., spec.ginek.
Vodja CKZ Mateja Učakar, dipl.m.s.,mag.zdr.nege  
Koordinator programov vzgoje za zdravje otrok in mladostnikov ter programov preventive za populacijo ogroženih otrok in mladostnikov iz CKZ Mateja  Učakar, dipl.m.s.,mag.zdr.nege Franja Hribernik, dipl.m.s.
Koordinator za zobozdravstveno vzgojo iz CKZ Maja Lušnic, dr.dent.med Nataša Petrič Serušnik, dr.dent.med, spec.otr.in prev.zobozdravstva
Vodja patronažne službe Andreja Šavc, dipl.m.s., mag.zdr.nege Jasmina Krevh Polaner, dipl.babica


Koordinativni tim za preventivno zdravstveno varstvo odraslih (koordinatorja in člane tima imenuje direktor ZD v skladu z usmeritvami NIJZ)
 
 


Člani koordinativnega tima za PZV odraslih
Ime in Priimek, naziv
ZD Slovenj Gradec ZD Dravograd
Predstavnik zdravnikov družinske medicine Tina Virtič, dr.med., spec.druž.med. Veljko Ignjatovič, dr.med., spec.druž.med.
Predstavnica DMS iz ADM (prej RADM) Aleksandra Vodončnik, dipl.m.s. Pušnik Borut, zdr.tehnik (je vpisan v visoko šolo)
Vodja CKZ Učakar Mateja, dipl.m.s., mag.zdr.nege  
Koordinator programa za krepitev zdravja iz CKZ
 
Mateja Učakar, dipl. m. s. Franja Hribernik, dipl.m.s.
Vodja patronažne službe Andreja Šavc, dipl.m.s., mag.zdr.nege Jasmina Krevh Polaner, dipl.babica

 


Vzpostavitev CKZ – odgovorne osebe za koordinacijo posameznih področij delovanja integriranega centa za krepitev zdravja
 

 


Odgovorna oseba
Ime in Priimek, naziv
Vodja CKZ Učakar Mateja, dipl.m.s., mag.zdr.nege
  ZD Slovenj Gradec ZD Dravograd
Koordinator programa Priprava na porod in starševstvo Hain Martina, dipl.babica Tadeja Poderčnik, dipl.m.s.
Koordinator vzgoje za zdravje otrok in mladostnikov Učakar Mateja, dipl.m.s., mag.zdr.nege Franja Hribernik, dipl.m.s.
Koordinator zobozdravstvene vzgoje otrok in mladostnikov Maja Lušnic, dr.dent.med Nataša Petrič Serušnik, dr.dent.med, spec.otr.in prev.zobozdravstva
Koordinator Programa za krepitev zdravja Katarina Krenker, dipl.m.s. Franja Hribernik, dipl.m.s.

 
 


Standardni tim Programa za krepitev zdravja
ZZZS ESS SKUPAJ
Dipl. m. s. 1.5 1.5 3.0 Katarina Krenker, Mateja Učakar, Renata Marošek (Mateja Gros), Lea Rebernik
Dipl. fiziot. 0.8 0.2 1.0 Eva Krautberger, dipl.fizioterapevt
Univ. dipl. psih. 0.5 0.5 1.0 Mojca Šipek, mag.psihologije
Dipl. kin.   0.5 0.5 Nina Petkovšek, dipl.kineziolog
Dipl. diet.   0,5 0,5 Anja Lenart, dipl. dietetik

 
 
DODATNO ŠE
 

  • ZDRAVNIK SPECIALIST DRUŽINSKE MEDICINE – 2 uri/teden (strok. podpora CKZ, delavnica Zdravo hujšanje, delavnica S sladkorno boleznijo skozi življenje)

 

  • UNIV. DIPL. PSIHOLOG – 0,5 FTE(Program Priprava na porod in starševstvo; Aktivnosti krepitve zdravja in preventivnih obravnav za otroke, mladostnike in njihove starše ter izvajanje preventivnih obravnav za mlade v lokalnih skupnostih)

 

  • DIPL. M. S. – EDUKATORKA ZA SLADKORNO BOLEZEN – 30 ur na leto (delavnica S sladkorno boleznijo skozi življenje

 

  • MAG. FARMACIJE – 7,5 ur na leto (delavnica S sladkorno boleznijo skozi življenje)

 

  • DR. MED., SPEC. PEDIATRIJE – 0,5 FTE (izvajanje nadgradenj pri preventivnih pregledih otrok in mladostnikov)

 

  • DIPL. M. S. IZ PATRONAŽNEGA VARSTVA – 0,5 FTE 

 

 

 


Termini za izvajanje posvetovalnic v lokalnih skupnostih

Pameče-Troblje: 4.10.2022 od 8.30.do 10.00, prostori krajevne skupnosti

Podgorje: 12.10.2022 od 8.30.do 10.00, župnišče

Razbor: 14.11.2022 od 8.30.do 10.00, župnišče

VGC: 5.10.2022 in 19.10.200 od 8.00 do 9.00 ure

Šmartno pri Slovenj Gradcu 11.10. in 12.10.202  od 8.00 do 10.00 ure, gasilski dom


 


Pogovorne ure s strokovnimi sodelavkami CKZ v prostorih CKZ:
Vsak petek Med 8. in 10. uro