Vzgoja za zdravje otrok in mladostnikov

PREDŠOLSKO OBDOBJE


Zdravstveno-vzgojno delo s starši, vzgojiteljicami in predšolskimi otroki predvideva Pravilnik o izvajanju preventivnega zdravstvenega varstva na primarni ravni (Ur. list št. 19/98). Sodelovanje pri promociji zdravja pri in zdravstveni vzgoji pravno omogoča Zakon o vrtcih. Izvajamo ga v obliki predavanj, učnih delavnic in dela v majhnih skupinah.
Vrtce z vsebinami sodelovanja seznanimo z vsebinskim programom dela pred vsakim šolskim letom. Izvajamo dejavnosti za starše in vzgojitelje otrok do 3. leta starosti in od otrok 3. do 6. leta starosti. Te vsebine so prilagodljive, v glavnem pa so povezane z zdravjem in varnostjo otrok, s preventivo prenosa nalezljivih bolezni (npr. glistavosti, ušivosti, respiratorna obolenja) in osebno higieno otrok.
Nekatere aktivnosti izvajamo tudi neposredno z otroki. Te temeljijo na gibanju, preprečevanju poškodb, higieni, zdravi in uravnovešeni prehrani, ustnem zdravju in preprečevanju prenosa nalezljivih bolezni. Predpisane so v Evidenčnem katalogu ZZZS.
(NIJZ, 2018)

 

ŠOLSKO OBDOBJE


Za šolske otroke in mladostnike pripravljamo redne sistematske preglede in predavanja ter delavnice na šolah.


OSNOVNA ŠOLA
V okviru sistematskih pregledov izvedemo krajše aktivnosti za učence 1., 3., 6. in 8. razredov ter za srednješolce.
V prvem razredu je poudarek delavnic na šoli na zdravem načinu življenja. Otroci in starši dobijo ustrezne informacije ter:
- pobarvanko Zajčkova pot v šolo (Babič, S., NIJZ RS), ki otrokom spregovori o varni poti v šolo, učnem prostoru in šolski torbi, prostem času, gibanju, zdravi prehrani in pijači, varnem družinskem življenju, ter počitku in spanju.
- knjižico Dogodek na gozdni jasi (Mesarič, J.) o spodbujanju ustreznih stališč do kajenja.
V tretjem razredu otroke spodbujamo k rednemu gibanju in vsakodnevni vadbi za zdravo držo. Otrokom v kratki delavnici predstavimo nekaj vaj za dobro držo.
V šestem razredu se z mladostniki pogovarjamo o odraščanju – o negotovostih, ki jih s seboj prinaša, o čustvih in mislih, komunikaciji ter ostalih aktualnih temah.
V osmem razredu želimo učence spodbuditi k rednemu gibanju. V pomoč pri telesni dejavnosti jim je lahko tudi knjižica "Gibam se!" za mladostnike (Koprivnikar, H., NIJZ RS), ki jo prejmejo v okviru programa.
(NIJZ, 2018)


SREDNJA ŠOLA
Dijakom prvih letnikov srednjih šol želimo s pogovorom o nosečnosti, prekinitvi le-te, o spolno prenosljivih boleznih in kontracepciji približati temo spolnosti. Poudarjamo pomen spoštovanja in dobrih odnosov med spoloma.

V tretjih letnikih predstavljamo ukrepe za preprečevanje širjenja nalezljivih bolezni, s poudarkom na spolnih, respiratornih in črevesnih boleznih. Pogovarjamo se o ustreznem preprečevanju in omejevanju širjenja nalezljivih bolezni.
 

VZGOJA ZA ZDRAVJE V ŠOLI
Vsebine aktivnosti namenjamo tako osnovnošolcem kot dijakom. Teme za osnovno šolo so opredeljene, pri pripravi programa za srednje šole pa upoštevamo potrebe in želje populacije. Vsebine skozi leta smiselno povezujemo in po potrebi nadgrajujemo.

Teme za osnovnošolce so tako:
Poleg tega se izvajajo še nekatere dodatne vsebine:
1razred: Ohranimo zdravje
2 razred: Obisk pri zdravniku
3 razred: Bratec dobi sestrico-razlika med spoloma
4 razred: Zdravi, varni, srečni v šoli v naravi
5 razred: Aktivno preživljanje prostega časa, kot preventiva zasvojenosti
6 razred: Skrb za zdravje v času odraščanja
7 razred: Učim se spopadati s stresom
8.razred: Asertivno komuniciranje
9.razred: Prva pomoč in ABC oživljanje

 

Za srednješolce pa se teme razlikujejo glede na to, ali dijaki obiskujejo tri-, štiri- ali petletne izobraževalne programe:

(NIJZ, 2018)

 


Termini za izvajanje posvetovalnic v lokalnih skupnostih v letu 2024:

vsako 1. in 3. sredo v VGC Andeški hram (od 8.30 do 9.30)


 

INDIVIDUALNI POSVETI

Individualni posveti s strokovnimi sodelavkami CKZ v prostorih CKZ (po predhodnem telefonskem dogovoru na številko 030 662 126):

vsak delovni dan  med 7. in 14. uro