Ali sem fit?

 

Udeleženci pridobijo informacije o njihovi telesni pripravljenosti, prav tako se jim ponudi individualni nasvet za zdravju prijazno telesno dejavnost.

Delavnica obsega:
●    izvedbo preizkusa hoje na 2 km ali
●    6-minutni preizkus hoje ali
●    2-minutni test stopanja na mestu ter
●    skladno z rezultatom in zdravstvenim stanjem udeleženca, strokovnjaki svetujejo o ustrezni telesni dejavnosti za krepitev zdravja.

Udeleženci prav tako pridobijo motivacijo za spremembo gibalnih navad in za vključitev v nadaljne poglobljene zdravstvenovzgojne delavnice z ozirom na ogroženost, obolelost in prisotne dejavnike tveganja.

Kdo se lahko udeleži delavnice: odrasle osebe, stare od 19+, ki jih zanima, kakšna je njihova telesna pripravljenost ter kakšna je raven telesne dejavnosti, ki koristi njihovemu zdravju, glede na rezultate testiranja.

Časovni obseg: izvede se 1 srečanje, ki za posameznika traja približno 120 minut.
(NIJZ, 2018)
 


Termini za izvajanje posvetovalnic v lokalnih skupnostih

3. 2. 2020 - Pameče
(v prostorih KS Pameče)


 


Pogovorne ure s strokovnimi sodelavkami CKZ v prostorih CKZ:
Vsak petek Med 8. in 10. uro