Družinska obravnava za zmanjševanje ogroženosti zaradi debelosti in zmanjšane telesne zmogljivosti

 

 

Vsebinsko področje obsega izvedbo nadgrajenih preventivnih pregledov za šolske otroke, ki bodo v okviru rednih sistematičnih pregledov identificirani kot ogroženi. Namen izvajanja nadgradenj pri preventivnih pregledih otrok in mladostnikov je zagotavljanje celostne obravnave, zgodnje odkrivanje ogroženih za nastanek kroničnih bolezni, ki so povezane z neustreznimi prehranjevalnimi in gibalnimi navadami ter ustrezno ukrepanje vključno z informiranjem in motiviranjem za aktivno skrb za zdravje.


V okviru rednih preventivnih pregledov šolskih otrok bo izbrani zdravnik šole v skladu s pripravljenim protokolom identificiral ogrožene otroke in mladostnike, ki bodo povabljeni na dodaten pregled. Pregled, ki bo individualen in v prisotnosti staršev, je namenjen izvedbi dodatne diagnostike in pripravi klinične ocene stanja prehranjenosti in telesne zmogljivosti napotenih otrok in mladostnikov.


V nadaljevanju so navedene vsebinske zahteve oziroma pričakovane aktivnosti:
- Izvajanje dodatnega pregleda in diagnostike (na podlagi poglobljene anamneze, dodatnih meritev, uporabe dodatnega psihološkega in prehranskega vprašalnika ter podatkov iz športno - vzgojnega kartona).
- Priprava klinične ocene stanja prehranjenosti in telesne zmogljivosti napotenih otrok ter ukrepanje v skladu s protokolom.
- Spremljanje otrok, ki so vključeni v program Družinske obravnave debelosti otrok in mladostnikov oziroma v druge obravnave.
- Spremljanje in obravnava ogroženih otrok, ki se ne želijo vključiti v intervencije.
- Spremljanje otrok, ki se po obravnavi na sekundarnem in terciarnem nivoju vrnejo na primarni nivo.
- Sodelovanje s šolo glede obravnave v šolskem okolju za identificirane ogrožene otroke in mladostnike.

 

 Termini za izvajanje posvetovalnic v lokalnih skupnostih

 

Posvetovalnice v lokalni skupnosti (MERITVE KRVNEGA SLADKORJA IN HOLESTEROLA, PREVENTIVA BOLEZNI RAK, ZDRAVSTVENA VZGOJA)


18. 9. 2019 župnišče v Podgorju 8.00-10.00 ure

9. 9. 2019 prostor KS v Pamečah 8.00-10.00 ure

21. 10. 2019 župnišče Zgornji in Spodnji Razbor 8.00-10.00 ure

3. 10. 2019 kulturni dom Stari trg 8.00-10.00 ure

15. 10. 2019 stari MKC 8.00-10.00 ure 

 


Pogovorne ure s strokovnimi sodelavkami CKZ v prostorih CKZ:
Vsak petek Med 8. in 10. uro