Mesečna poročila

 Mesečno poročilo o napredku JUNIJ 2018

Dejavnosti dodatnega kadra, ki bo dopolnil obstoječi tim za izvajanje programa Priprava na porod in starševstvo in Vzgoja za zdravje otrok in mladostnikov
-Pet izvajalk programa Priprava na porod in starševstvo se je udeležilo izobraževanj nadgradnje. Načrtovanje programa za v prihodnje po novih smernicah.

Dejavnosti dodatnega kadra za izvajanje Programa za krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju v lokalni skupnosti
- sestanek vodje CKZ in vodje Programa za krepitev zdravja z vodjo strokovne skupine ZD Sg za preventivo glede Dneva zdravja v občini Mislinja in aktualne problematike

-vodja CKZ ima sestanek s predstavnico občine Mislinja glede vzpostavitev lokalne skupine za krepitev zdravja in glede pošiljanje vabila lokalni skupini za krepitev zdravja občine Mislinja

- sestanek vodje CKZ z direktorico, pomočnico direktorice in pošiljanje vabil za sestanek z deležniki v lokalni skupnosti Slovenj Gradec in Dravograd

- sestanek članov integriranega CKZ-ja , predstavitev aktivnosti CKZ-ja na ŠCSg , pisanje zapisnika in delo z mesečnim poročilom

- sestanek vodje CKZ s strokovno vodjo in vodjo NIJZ Ravne, ter vodjo patronaže glede nadgradnje patronažnih aktivnosti

- Aktivnosti vseh članov CKZ-ja v okviru Dneva zdravja v Mislinji (meritve, testi hoje, predavanje, gio vadba, varno s soncem) obveščanje javnosti, radijska oddaja (štiri dipl.m.s., psihologinja, vodja preventivnega tima)

- sestanek vodje CKZ z informatikom za vsebinsko zasnovo spletne strani

- vodja CKZ piše in pošilja članek za Dan odprtih vrat, priprava za jutri za radijsko oddajo


Sredina sredica, sestanek za jesenski dogodek Veter v laseh

- vodja predstavi CKZ na konferenci v OŠ Podgorje, ter v oddaji Sredina sredica

- organizacija in izvedba delavnic za otroke na nogometni šoli (TPO, Varno s soncem, Zdrava prebavila, Čuječnost)vsi člani CKZ-ja (tri dip.m..s, psihologinja, fizioterapevtka)

- delavnica Gibam se na Ozara d.o.o.(izvedba, vnos rezultatov, urejanje dokumentacije)

- dvakrat tedensko sodelovanje na Svitovi kontaktni točki

- priprava, izvedba, sodelovanje na pogovornih uricah

- sodelovanje vodje CKZ-ja in vodje Programa za krepitev zdravja Slovenj Gradec in Mislinja za izvedbo sestanka Lokalne skupine za krepitev zdravja Slovenj Gradec in Mislinja

- sodelovanje vodje CKZ-ja in vodje Programa za krepitev zdravja Dravograd za izvedbo sestanka Lokalne skupine za krepitev zdravja Dravograd

-vodja Programa za krepitev zdravja se je osebno dogovarjala z deležniki, da jih je uspela pridobiti za vključitev v sestanek Lokalne skupine za krepitev zdravja

- vodja CKZ je predstavljala vsebino nadgradnje članom koronarnega kluba Mislinjske doline v okviru televizijske oddaje, kjer je bila aktualna tema Varno s soncem

- dogovarjanja in sestanki s predstavniki NIJZ-enota Ravne


Dejavnosti dodatnega kadra za izvajanje nadgradenj pri preventivnih pregledih otrok in mladostnikov

-Obveščanje vseh osnovnih šol v Slovenj Gradcu, Mislinji in Dravogradu glede dodatnega sodelovanja otrok 6 in 9 razredov OŠ, ter obveščanje staršev na roditeljskih sestankih

Dejavnosti dodatnega kadra za izvajanje dodatnih preventivnih aktivnosti patronažne službe

-Sodelovanje petih patronažnih medicinskih sester na izobraževanju Modul 1:Izobraževanje: Izvajanje nadgradenj preventivnih patronažnih obiskov otročnice, novorojenčka in dojenčka, ter sodelovanje sedmih medicinskih sester na izobraževanju Modul 2: Priprava analize terenskega območja, in udeležitev vodje patronaže na sestanku integriranega CKZ ZD SG in ZD Dravograd.

Zapisala: Mateja Učakar, mag.z.n., vodja CKMesečno poročilo o napredku MAJ 2018


Dejavnosti dodatnega kadra, ki bo dopolnil obstoječi tim za izvajanje programa Priprava na porod in starševstvo in Vzgoja za zdravje otrok in mladostnikov

-Snemanje predstavitvenega filma za zobozdravstveno vzgojo in vzgojo za zdravje na osnovnih šolah (namen je predstavitev nadgradnje projekta, …).

-Predstavitev nadgradnje preventivnih programov na srečanju Zdravih šol.

-Udeležba koordinatork Priprava na porod in starševstvo (ZD SG in Dravograd) na izobraževanju Koncept integriranega centra za krepitev zdravja.


Vodja CKZ:
-Pisanje članka za projekt Nadgradnje preventivnih programov za lokalne časopise,

-vzpostavitev novih struktur v ZD za podporo izvajanju integrirane preventive kroničnih bolezni in zmanjšanja neenakosti v zdravju,

-sodelovanje v raziskavi v okviru projekta Model skupnostnega pristopa krepitve zdravja, -predstavitev Nadgradnje preventivnih programov na seji strokovnega sveta,

-priprava dokumenta Časovnica z logotipi,

-dogovarjanje glede ureditve spletne strani za CKZ,

-dva sestanka z župani vseh treh občin glede sodelovanja v Nadgradnji preventivnih programov,

-sestanek s strokovnim vodjem za preventivo ZD SG in ZD Dravograd, -

sodelovanje na delovnem srečanju z naslovom Koncept integriranega CKZ,

-priprava za sestanek deležnikov v lokalnih skupnostih,

-priprava mesečnega poročila o napredku. Dodatni kader integriranega CKZja

-Priprava in izvedba Dneva odprtih vrat ZD Slovenj Gradec,

-izvedba delavnice Ali sem fit? Za podjetje FURS Dravograd,

-dogovarjanje glede dneva zdravja Občine Mislinja,

-sodelovanje na delovnem srečanju koordinatorja Programa za krepitev zdravja,

-stojnica v mestu Slovenj Gradec ob Svetovnem dnevu hipertenzije,

-test hoje za podjetje FURS Dravograd,

-urejanje oglasnih desk in dokumentacije,

-priprava in izvedba modificirane delavnice Gibam se,

-izvedba dvominutnega testa stopanja in testa hoje na 2km, modificirane delavnice Gibam se, dveh 6min testov hoje, individualni posveti.

-Timski sestanki tima Integriranega CKZja, sodelovanje na delovnem srečanju Koncept integriranega CKZ (vodja CKZ, koordinator Krepitve zdravja ZD Sg in ZD Dravograd, zobozdravnica)


Dejavnosti dodatnega kadra za izvajanje nadgradenj pri preventivnih pregledih otrok in mladostnikov

-Sestanek z interno pediatrinjo in šolsko zdravnico za nadgradnjo preventivnih pregledov.


Dejavnosti dodatnega kadra za izvajanje dodatnih preventivnih aktivnosti patronažne službe

- Udeležitev štirih patronažnih sester na izobraževanju Nadgradnja patronažnega zdravstvenega varstva otročnic,
novorojenčkov in dojenčkov

Zapisala: Mateja Učakar, mag.z.n., vodja CKZ

 


Mesečno poročilo o napredku APRIL 2018

Naziv delodajalca/upravičenca: Zdravstveni dom Slovenj Gradec in Dravograd
Naziv skupine:CKZ
Dejavnosti dodatnega kadra, ki bo dopolnil obstoječi tim za izvajanje programa Priprava na porod in starševstvo in Vzgoja za zdravje otrok in mladostnikov


- neformalni sestanek z izvajalkami programa Priprava na porod in starševstvo glede nadgradnje programa v okviru projekta , ter dogovarjanje za snemanje predstavitvenega filma v okviru projekta


Dejavnosti dodatnega kadra za izvajanje Programa za krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju v lokalni skupnosti

- Neformalni sestanek s predstavniki NIJZ Ravne glede nadgradnje preventivnih pregledov,

- novinarska konferenca,

- praktičen izpit iz temeljnih usposabljanj fizioterapevtke,

- izvedba modificirane delavnice Gibam se, izvedba testiranja Ali sem fit?, tehnike sproščanja-ena delavnica

-sestanek z direktorjem ZD Dravograd glede konzorcija -izobraževanje Skupnostni pristop za krepitev zdravja in zmanjšanje neenakosti v zdravju Ljubljana

-prvo srečanje za Nadgradnjo preventivnih programov - Ljubljana


Dejavnosti dodatnega kadra za izvajanje nadgradenj pri preventivnih pregledih otrok in mladostnikov

/


Dejavnosti dodatnega kadra za izvajanje dodatnih preventivnih aktivnosti patronažne službe

- Lokalni sestanek o nadgradnji preventivnih programov v patronažnem varstvu (prisotne vse patronažne medicinske sestre ZD Dravograd in ZD SG, predstavniki NIJZ enota Ravne, vodja CKZ),

- prisotnost vodje patronažnega varstva na uvodnem srečanju Nadgradnje preventivnih programov v Ljubljani,

- prisotnost patronažne medicinske sestre na seminarju Skupnostni pristop za krepitev zdravja

Zapisala: Mateja Učakar mag.z.n., vodja CKZ


Termini za izvajanje posvetovalnic v lokalnih skupnostih

Pameče-Troblje: 4.10.2022 od 8.30.do 10.00, prostori krajevne skupnosti

Podgorje: 12.10.2022 od 8.30.do 10.00, župnišče

Razbor: 14.11.2022 od 8.30.do 10.00, župnišče

VGC: 5.10.2022 in 19.10.200 od 8.00 do 9.00 ure

Šmartno pri Slovenj Gradcu 11.10. in 12.10.202  od 8.00 do 10.00 ure, gasilski dom


 


Pogovorne ure s strokovnimi sodelavkami CKZ v prostorih CKZ:
Vsak petek Med 8. in 10. uro