Program posvetovalnice za mlade


Možnost individualnih razgovorov z mladimi, ki imajo vprašanja iz področja Vzgoje za zdravje - brez predhodne prijave


Vsako sredo od 13.30 do 15.00 ure v tretjem nadstropju Zdravstvenega doma Slovenj Gradec v Zdravstveno vzgojnem centru.


Izvajalka: Mateja Učakar, mag. zdr. nege, vodja CKZ, Koordinator promocije zdravja in zdravstvene vzgoje s strokovnimi kolegicami integriranega CKZ.
 

 

 

Termini za izvajanje posvetovalnic v lokalnih skupnostih v letu 2024:

vsako 1. in 3. sredo v VGC Andeški hram (od 8.30 do 9.30)


 

INDIVIDUALNI POSVETI

Individualni posveti s strokovnimi sodelavkami CKZ v prostorih CKZ (po predhodnem telefonskem dogovoru na številko 030 662 126):

vsak delovni dan  med 7. in 14. uro