Program posvetovalnice za mlade


Možnost individualnih razgovorov z mladimi, ki imajo vprašanja iz področja Vzgoje za zdravje - brez predhodne prijave


Vsako sredo od 13.30 do 15.00 ure v tretjem nadstropju Zdravstvenega doma Slovenj Gradec v Zdravstveno vzgojnem centru.


Izvajalka: Mateja Učakar, mag.zdr.nege, Vodja CKZ, Koordinator promocije zdravja in zdravstvene vzgoje s strokovnimi kolegicami integriranega CKZ.
 

 Termini za izvajanje posvetovalnic v lokalnih skupnostih

3. 2. 2020 - Pameče
(v prostorih KS Pameče)


 


Pogovorne ure s strokovnimi sodelavkami CKZ v prostorih CKZ:
Vsak petek Med 8. in 10. uro