Program posvetovalnice za mlade


Možnost individualnih razgovorov z mladimi, ki imajo vprašanja iz področja Vzgoje za zdravje - brez predhodne prijave


Vsako sredo od 13.30 do 15.00 ure v tretjem nadstropju Zdravstvenega doma Slovenj Gradec v Zdravstveno vzgojnem centru.


Izvajalka: Mateja Učakar, mag.zdr.nege, Vodja CKZ, Koordinator promocije zdravja in zdravstvene vzgoje s strokovnimi kolegicami integriranega CKZ.
 

 Termini za izvajanje posvetovalnic v lokalnih skupnostih

Pameče-Troblje: 4.10.2022 od 8.30.do 10.00, prostori krajevne skupnosti

Podgorje: 12.10.2022 od 8.30.do 10.00, župnišče

Razbor: 14.11.2022 od 8.30.do 10.00, župnišče

VGC: 5.10.2022 in 19.10.200 od 8.00 do 9.00 ure

Šmartno pri Slovenj Gradcu 11.10. in 12.10.202  od 8.00 do 10.00 ure, gasilski dom


 


Pogovorne ure s strokovnimi sodelavkami CKZ v prostorih CKZ:
Vsak petek Med 8. in 10. uro