Program posvetovalnice za mlade


Možnost individualnih razgovorov z mladimi, ki imajo vprašanja iz področja Vzgoje za zdravje - brez predhodne prijave


Vsako sredo od 13.30 do 15.00 ure v tretjem nadstropju Zdravstvenega doma Slovenj Gradec v Zdravstveno vzgojnem centru.


Izvajalka: Mateja Učakar, mag.zdr.nege, Vodja CKZ, Koordinator promocije zdravja in zdravstvene vzgoje s strokovnimi kolegicami integriranega CKZ.
 

 Termini za izvajanje posvetovalnic v lokalnih skupnostih

 

Posvetovalnice v lokalni skupnosti (MERITVE KRVNEGA SLADKORJA IN HOLESTEROLA, PREVENTIVA BOLEZNI RAK, ZDRAVSTVENA VZGOJA)


18. 9. 2019 župnišče v Podgorju 8.00-10.00 ure

9. 9. 2019 prostor KS v Pamečah 8.00-10.00 ure

21. 10. 2019 župnišče Zgornji in Spodnji Razbor 8.00-10.00 ure

3. 10. 2019 kulturni dom Stari trg 8.00-10.00 ure

15. 10. 2019 stari MKC 8.00-10.00 ure 

 


Pogovorne ure s strokovnimi sodelavkami CKZ v prostorih CKZ:
Vsak petek Med 8. in 10. uro