Individualno svetovanje za opuščanje kajenja

 

To je strokovno voden program opuščanja kajenja. Udeleženci dobijo ključne informacije, strokovno podporo in pomoč pri opuščanju kajenja.Individualno svetovanje je namenjeno tistim osebam, ki jim ne ustreza skupinsko svetovanje.

Kdo se lahko udeleži svetovanja: vsi kadilci


Časovni obseg individualnega svetovanja: 6 tedenskih srečanj individualno, ki trajajo po 30 minut/svetovanje.
(NIJZ, 2018)
 


Termini za izvajanje posvetovalnic v lokalnih skupnostih

3. 2. 2020 - Pameče
(v prostorih KS Pameče)


 


Pogovorne ure s strokovnimi sodelavkami CKZ v prostorih CKZ:
Vsak petek Med 8. in 10. uro