Individualno svetovanje za opuščanje kajenja

 

To je strokovno voden program opuščanja kajenja. Udeleženci dobijo ključne informacije, strokovno podporo in pomoč pri opuščanju kajenja.Individualno svetovanje je namenjeno tistim osebam, ki jim ne ustreza skupinsko svetovanje.

Kdo se lahko udeleži svetovanja: vsi kadilci


Časovni obseg individualnega svetovanja: 6 tedenskih srečanj individualno, ki trajajo po 30 minut/svetovanje.
(NIJZ, 2018)
 


Termini za izvajanje posvetovalnic v lokalnih skupnostih

 

Posvetovalnice v lokalni skupnosti (MERITVE KRVNEGA SLADKORJA IN HOLESTEROLA, PREVENTIVA BOLEZNI RAK, ZDRAVSTVENA VZGOJA)


18. 9. 2019 župnišče v Podgorju 8.00-10.00 ure

9. 9. 2019 prostor KS v Pamečah 8.00-10.00 ure

21. 10. 2019 župnišče Zgornji in Spodnji Razbor 8.00-10.00 ure

3. 10. 2019 kulturni dom Stari trg 8.00-10.00 ure

15. 10. 2019 stari MKC 8.00-10.00 ure 

 


Pogovorne ure s strokovnimi sodelavkami CKZ v prostorih CKZ:
Vsak petek Med 8. in 10. uro