Zvišan krvni sladkor

Fotografija: Anja Lenart

Fotografija: Anja Lenart

Delavnica traja 90 minut.
 
V to delavnico so povabljene odrasle osebe z mejno bazalno glikemijo in moteno toleranco za glukozo, ki sta stanji s povečanim tveganjem za pojav sladkorne bolezni tipa 2 ter za bolezni srca in žilja.

V tej delavnici bodo pacienti spoznali zakaj imajo zvišan krvni sladkor, zakaj je dobro, da nekaj naredijo zase, spoznali veščine da bi odložili pojav sladkorne bolezni tipa 2. Skupaj bomo naredili načrt sprememb utečenih navad.
 


Termini za izvajanje posvetovalnic v lokalnih skupnostih

 

Posvetovalnice v lokalni skupnosti (MERITVE KRVNEGA SLADKORJA IN HOLESTEROLA, PREVENTIVA BOLEZNI RAK, ZDRAVSTVENA VZGOJA)


18. 9. 2019 župnišče v Podgorju 8.00-10.00 ure

9. 9. 2019 prostor KS v Pamečah 8.00-10.00 ure

21. 10. 2019 župnišče Zgornji in Spodnji Razbor 8.00-10.00 ure

3. 10. 2019 kulturni dom Stari trg 8.00-10.00 ure

15. 10. 2019 stari MKC 8.00-10.00 ure 

 


Pogovorne ure s strokovnimi sodelavkami CKZ v prostorih CKZ:
Vsak petek Med 8. in 10. uro