Zvišan krvni sladkor

Fotografija: Anja Lenart

Fotografija: Anja Lenart

Delavnica traja 90 minut.
 
V to delavnico so povabljene odrasle osebe z mejno bazalno glikemijo in moteno toleranco za glukozo, ki sta stanji s povečanim tveganjem za pojav sladkorne bolezni tipa 2 ter za bolezni srca in žilja.

V tej delavnici bodo pacienti spoznali zakaj imajo zvišan krvni sladkor, zakaj je dobro, da nekaj naredijo zase, spoznali veščine da bi odložili pojav sladkorne bolezni tipa 2. Skupaj bomo naredili načrt sprememb utečenih navad.
 


Termini za izvajanje posvetovalnic v lokalnih skupnostih

Pameče-Troblje: 4.10.2022 od 8.30.do 10.00, prostori krajevne skupnosti

Podgorje: 12.10.2022 od 8.30.do 10.00, župnišče

Razbor: 14.11.2022 od 8.30.do 10.00, župnišče

VGC: 5.10.2022 in 19.10.200 od 8.00 do 9.00 ure

Šmartno pri Slovenj Gradcu 11.10. in 12.10.202  od 8.00 do 10.00 ure, gasilski dom


 


Pogovorne ure s strokovnimi sodelavkami CKZ v prostorih CKZ:
Vsak petek Med 8. in 10. uro