Preventivni presejalni programi za raka

SVITOVA KONTAKTNA TOČKA:


- etaža med 2. in 3. nadstropjem
- vsak ponedeljek od 9.00 do 10.00 ure in sreda od 12.00 do 13.00 ure

Poiščite našo pomoč, če imate ovire pri izpolnjevanju vPOIŠČITE NAŠO POMOČ, ČE IMATE OVIRE PRI IZPOLNJEVANJU VPRAŠALNIKA, KI STE GA DOBIprašalnika, ki ste ga dobili po pošti, odvzemom in odpošiljanju materiala (blata).

Ali se vam je zgodilo, da ste pošto izgubili? Skupno bomo premagali morebitne ovire.

Katarina Krenker, dipl.m.s.
Koordinator promocije zdravja in zdravstvene vzgojeTermini za izvajanje posvetovalnic v lokalnih skupnostih

 

Posvetovalnice v lokalni skupnosti (MERITVE KRVNEGA SLADKORJA IN HOLESTEROLA, PREVENTIVA BOLEZNI RAK, ZDRAVSTVENA VZGOJA)


18. 9. 2019 župnišče v Podgorju 8.00-10.00 ure

9. 9. 2019 prostor KS v Pamečah 8.00-10.00 ure

21. 10. 2019 župnišče Zgornji in Spodnji Razbor 8.00-10.00 ure

3. 10. 2019 kulturni dom Stari trg 8.00-10.00 ure

15. 10. 2019 stari MKC 8.00-10.00 ure 

 


Pogovorne ure s strokovnimi sodelavkami CKZ v prostorih CKZ:
Vsak petek Med 8. in 10. uro